-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3851 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

با توجه به اينكه كشورما نيز ذخاير نفتي وگاز ومعادن مختلف خدادادي دارد واين معادن متعلق به ساكنين همان كشوراست كه به طرق مختلف در اختيار مردم قرار ميگيرد ويكي از اين راهها ايجاد شغل وحقوق دادن به آنهاست باتوجه به وضعيت كشور كه خيلي از جوانان شغل ندارند و شاغل نمي شوند آيا دولت بايد ماهيانه مبلغي را به اين افراد كه آنها هم از اين درآمد ها بهره اي ببرند بدهد يا خير؟ اگر ندهد شرعاً درست است؟دراينكه ذخاير ومنابع عمومي كشور به همه مردم تعلق مي گيرد هيچ جاي بحثي وجود ندارد وهمه اينرا قبول دارند. اما درنحوة بهره برداري از آن مسلماً همه اين نظر را مي پسندند كه ثروت ملي كشور به طوري هزينه شود كه بازدهي عمومي داشته باشد وصرفاً هزينه ويكبار مصرف نباشد.

از طرفي هم مشكل بيكاري وكمبود شغل مخصوصاً براي نسل جوان يكي از معضلات فعلي ودغدغه هاي مهم رهبر معظم انقلاب اسلامي است كه بارها نسبت به آن به مسئولين كشور رهنمود داده وبطور جدي جمعي را مأمور پيگيري براي حل اين مشكل نمودهاند كه در رأس آنها رياست محترم جمهوري وبرخي از وزرا قرار دارند .يكي از راههاي بهره برداري صحيح از ثروت ملي پرداخت يارانه است كه دراختيار بخش هاي مختلف دولتي قرار ميگيرد وهمة افراد از آن بهره مند مي شوند. از راههاي ديگر بهره برداري استخدام كاركنان مورد نياز خود از بين جوانان همين كشور است. ويك راه ديگر هم پرداخت وام خوداشتغال به كساني كه زمينة استخدام آنها دراذارات دولتي وجودندارد ياخودشان به كار دولتي تمايل ندارند. واخيراً اين كار هم عملي ميشود. البته هنوز براي رفع مشكل بيكاري به برنامه ريزي وكار عملي بسيار زيادي نياز هست كه اميدواريم با سعي وتلاش مسؤلين محترم اين مشكل مهم نسل جوان ما برطرف گردد. انشاءا...

درصورت تمايل مي توانيد جهت اطلاع بيشتر به گزارش شوراي عالي اشتغال به رهبر معظم انقلاب ورهنمودهاي ايشان درمورخه 15/2/82 منتشرشده درجرايد رسمي كشور درمورخه 16/2/82 مراجعه فرمائيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.